REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                                                        REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.PolishComicArt.pl zwanego dalej Galerią. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2.  Właścicielem Galerii, działającej pod adresem www.PolishComicArt.pl jest firma Comic Stuff Ewelina Puchta z siedzibą w Warszawie Kępna 6 lok. 45, NIP: 1132834754.
3.  Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Galerię.
4.  Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.
5.  Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać  się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6.  Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.PolishComicArt.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Galerii.                                                                                                        
7.  Klient dokonując  Rejestracji Konta w Galerii ma obowiązek zapoznanie się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać  zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.                                                                                                                                           

8.  Galeria za pośrednictwo zakupie pobiera prowizję w wysokości 10% lub 15% od finalnej ceny. Wysokość prowizji jaką musi zapłacić kupujący uzależniona jest od kwoty zakupu oraz może być ustalana indywidualnie.II  DEFINICJE


1.  Użytkownik – osoba fizyczna, konsument,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  korzystająca z usług Galerii.
2.  Konsument -  zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.  Klient – użytkownik dokonujący zakupu produktów .
4.  Administrator -  podmiot udostępniający www.PolishComicArt.pl na rzecz Użytkowników Galerii.
5.  Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionego Produktów.


III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1.   Przedmiotem działalności Galerii jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów związanych ze sztuką komiksu.
2.   Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3.   Dla korzystania z usług Galerii niezbędnym jest aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.
2.   W celu korzystania z Galerii konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3.   W trakcie korzystania z Galerii w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
4.   Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

IV REJESTRACJA w www.PolishComicArt.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Galeria prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.PolishComicArt.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.PolishComicArt.pl
3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
4.  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
5.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu
7.  Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
•  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;
•  przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
8. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.  Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
10. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
11.  W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia drogą mailową  rejestracja nie jest obowiązkowa.
12.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
•    zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka;
•    Polecić znajomemu;
13.  Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
- niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;
*naruszających  prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;
14. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
15. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Galerii. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
16. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Galerii, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Galerii zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
17. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia Galeria dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
18.  W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
19.  W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
20.  Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
21.  Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
22. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia.


V DOSTAWA


1.  Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
•    Przedsiębiorstwo kurierskie,
•    Przedsiębiorstwo pocztowe,
•    Odbiór  własny.
2.  Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
3.  Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4.  Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy, chyba że termin realizacji zamówienia ustalony jest inaczej.
5.  Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, czy paczka, opakowanie i  zawartość,  jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.                                                                                                                                                                                                           

6.  Przy niesprawdzeniu w obecności kuriera lub listonosza zawartości paczki, sklep ma prawo odmówić reklamacji.VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika, znajdującego się na stronie internetowej w chwili zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w dostępnych walutach i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
 • gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. Z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 779236988oraz REGON: 301345068.
 • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 1. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
 • w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
 • w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
 • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 1. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
 • odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie na własny koszt jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia  informacji o odstąpieniu od umowy.
4.  Zwracany towar  i  dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
5.  Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .
6.  Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: ul. Kępna 6 lokal 45 ,  03-730 Warszawa.
7.  W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów  przez Konsumenta, pomniejszone o bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
8.  Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi kupujący odstępujący od umowy.                                                                                   

9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
•    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
•    produktów sprowadzonych lub wykonanych na specjalne zamówienie konsumenta.


VIII  REKLAMACJE


1.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na:
adres email: gallery@polishcomicart.pl
listownie: Galeria PolishComicArt , Kępna 6 lok. 45, 03-730 Warszawa
2.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,  datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
3.Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
4.Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
5.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową lub przy braku możliwości naprawy wymianę produktu na nowy.
6.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
7.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji .
8.W przypadku uznania reklamacji,  Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.


IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych jest Comic Stuff Ewelina Puchta, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.PolishComicArt.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Galerią wysyłając e-mail na adres email: gallery@polishcomicart.pl, listownie:Galeria PolishComicArt, Comic Stuff Ewelina Puchta,  Kępna 6 lok. 45, 03-730 Warszawa.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
•  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
•  natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.


X PRAWA AUTORSKIE


1.Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści stworzonych na potrzeby Galerii. Marki firm oraz nazwy producentów zewnętrznych są ich własnością i prezentowane są na stronie Galerii tylko w celach informacyjnych.
2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


XI PRZEPISY KOŃCOWE


1. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych Użytkowników Galerii będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Galerii internetowej www.polishcomicart.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3. Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z Galerii.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Galerię (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: gallery@polishcomicart.pl.
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
7. Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

                                                                                                      POLITYKA  PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie Galerii internetowej www.polishcomicart.pl

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookie w obszarze sklepu internetowego polishcomicart.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: polishcomicart.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

 

 

SPIS TREŚCI:

1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ
6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU
7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
8. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE
9. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
10. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
11. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
12. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
13. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
14. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
15. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
16. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI §17. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
18. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
19. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 • 1JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Ewelina Puchta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Comic Stuff EWELINA PUCHTA, z siedzibą w Warszawie (03-736) przy ul. Plac Konesera 10A lokal 0.01a, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 1132834754 oraz REGON 367593079.

 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 780072074 oraz przy użyciu adresu e-mail: gallery@polishcomicart.pl

 

 

 • 2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – Oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

 

 • 3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

 

 • 4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 7. Odbiorcami tych danych są: nasza firma hostingowa, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

 

 

 • 5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ
 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.
 5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasza firma hostingowa, reklamodawca i dostawca usługi wysyłania powiadomień.

 

 • 6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU
 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty
 1. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.
 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 1. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketing
 1. Odbiorcami tych danych są: nasza firma hostingowa, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług reklamowych.

 

 • 7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
 1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak o publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, o typ i język przeglądarki, o data i godzina zapytania, o liczba wysyłanych przez serwer bajtów, o adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika, o informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hackerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
 7. 7. Odbiorcą tych danych jest nasza firma hostingowa i dostawca usług IT.
 • 8. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE
 1. Sklep posiada funkcjonalność przesłania powiadomienia o wybranym towarze pod adres e-mail, wprowadzony przez użytkownika.
 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest realizacja żądania użytkownika, a następczo zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi nadużyciami.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest warunkiem wysłania powiadomienia. Brak podania tych danych uniemożliwi tą czynność.
 7. Odbiorcą tych danych jest nasza firma hostingowa i dostawca usług IT.

 

 

 • 9. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: apaczka.pl, ul. Franciszka Klimczaka 1 Klatka B, 02-797 Warszawa.
 • Dostawca usług IT: ComicStuff, ul. Kępna 6 lokal 45, 03-730 Warszawa.
 • Nasza firma hostingowa: Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.
 • Dostawca usług reklamowych: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone; Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług księgowych: Biuro rachunkowe Marta Zborowska, ul. Doroszewskiego 15/9, 01-318
 • Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: BaseLinker Sp. z o.o. sp. k., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław.
 • Dostawca usług prawnych doradczych windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania. Dostawca usługi wysyłania newslettera: FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków; Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia.
 • Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPro SA, ul. Pastelowa8, 60-198 Poznań; PayPal (Europe) S.A r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.
 • Dostawca usług bankowych: mBanku S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

 

 • 10. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
 2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
 3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

 

 • 11. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących

okoliczności:

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

 • 12. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

 • 13. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookie możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookie, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookie uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookie:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookie, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookie,
 • pliki cookie podmiotów trzecich.

 

 • 14. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookie pozwalają na:

 • Uwierzytelnianie dostępu,
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • zabezpieczanie Sklepu przed atakami hackerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 

 • 15. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Korzystanie z plików cookie podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookie, stosowaną przez te podmioty.

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookie administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
 • Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:

 • Funkcjonalne pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia Twojego konta w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem w Sklepie. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.
 • Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki prywatnosci-i-plikow-cookies/.

 

 

 • 16. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

 

 • 17. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

 

 • 18. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

 • 19. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.